Samir Chahrour är aktiv i gruppen Religionsdialog på Söder. (Foto: Anders Ebefeldt, Studio E)

Eldsjälen och brobyggaren som är en samlande kraft på Söder

Teknikkonsulten och trebarns­pappan Samir Chahrour är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse. Hans engagemang i Helsingborg och helsingborgarna tar upp en stor del av hans fritid, särskilt när det gäller engagemanget i ”Gruppen för Religionsdialog.”

Samir Chahrour var med och startade Gruppen för Religionsdialog för sex år sedan. Gruppen har sedan dess verkat för att skapa arenor för dialog mellan olika trossamfund i staden. I gruppen ingår bland annat representanter för de olika studieförbunden, Helsingborgs stad, polisen, Sundsgårdens folkhögskola, sjukhuskyrkan och Campus i Helsingborg.

– Av namnet kan man tro att vi är en religiös grupp men så är det inte, säger Samir. Det är ett nätverk som tillsammans med andra verkar aktivt för ett delat ansvar i bland annat trygghets- och säkerhetsfrågor i Helsingborg. Diskussionsfrågorna rör olika aktuella utmaningar i samhället, både på lokal, regional och nationell nivå.

De senaste åren har gruppen haft ett särskilt fokus på Söder i Helsingborg, och inte minst på Södergatan. 

– På Södergatan finns många nysvenska näringsidkare men det är också en gata och ett område på Söder som många upplever som otryggt. Det här diskuterades i Gruppen för Religionsdialog och sedan vandrade vi i området och pratade med bland annat butiksägare.

Samir upptäckte ganska snabbt att det fanns en stor brist i kommunikationen mellan butiksinnehavare, kommunala förvaltningar och myndigheter.

– Ofta handlar det om att man inte kan ta till sig den information som når dem via dagstidningar eller nyheter som sänds på TV på grund av svaga språkkunskaper. Samhällsbilden förmedlas till dessa företagare genom att de lyssnar på vänner och släktingar, eller pratar med varandra i sin församling. Med hjälp av vår grupp kunde vi då samla butiksägare, kommunala förvaltningar och myndigheter och ha en dialog vars främsta syfte var att skapa förtroende mellan dessa aktörer, berättar Samir.

I det här fallet gällde det vilka olika regler och krav som gäller för en butik. Samir betonar att det här är butiksägare som vill göra rätt för sig från början men där det brustit i dialogen, vilket ofta kan medföra anmärkningar och dyra ombyggnationer. 

Gruppen för Religionsdialog arbetar brett i Helsingborg. Ibland kan det handla om små lokala frågor, men man tar även upp stora lokala, regionala och rikstäckande frågor. Exempelvis utsatta områdets otrygghet, skjutningar och våldsbejakande extremism.

– Målet är alltid att skapa en plattform för dialog mellan olika samhällsgrupper på olika nivåer för att de ska få en chans att träffas och därmed skapa större förståelse för varandra. Det är så man bygger broar i samhället, säger Samir Chahrour.

Text: Johan Post
Gruppen för Religionsdialog är en plattform där Helsingborgs stad, polisen, Campus Helsingborg med flera och ideella föreningar och trossamfund träffas för att föra en dialog kring samtida utmaningar, exempelvis förståelsen för varandra och rätten till varandras existens.