I Husensjö skapas Minnenas trädgård för demenssjuka.

En härlig plats att minnas på

Mjukt gräs under fötterna, frisk luft i lungorna, grönska och blommor i förtjusande färgprakt, fågelkvitter och syréndoft. De flesta av oss skulle nog hålla med om att vackra utemiljöer gör oss gott. Förutom att skänka lugn såväl som att locka fram rörelseglädje, bjuder en dignande trädgård på en hel kavalkad av sinnesintryck. Våra sinnen är fantastiska vägar in för att väcka upp minnen i oss, även sådana som ligger djupt undangömda. Och att hitta dem är av särskilt stor betydelse för en som ofta tappar dem.

En doft av sommar på ålderns höst
Just nu pågår ett projekt med att skapa en Minnenas trädgård för äldre dementa i Helsingborg. Det är, som du kanske kan gissa, en så kallad sinnesträdgård som syftar till att stimulera sinnena, locka  fram positiva tankar och känslor och öka välbefinnandet hos dem som är där. Trädgården ska ligga på Husensjö, ett stenkast från dagverksamheten för demenssjuka. Sträckan däremellan anpassas till ett lättillgängligt och inbjudande gångstråk. Det ska vara en trivsam plats för både social samvaro och egna dagdrömmar. Projektet går under namnet ”Demensvänligt Helsingborg” och är ett forskningsprojekt i samarbete mellan flera förvaltningar inom Helsingborgs stad. Förutom demenssjuka ingår deras anhöriga i målgruppen. Det är i medskapandedialoger med dessa som trädgården får växa fram.

Text: Sofia Arleon