SeaU är en grön mötesplats och sista delen av stadsutvecklingen i Norra hamnen. Mitt i parken byggs en stor oval fontän med 92 munstycken som styrs av pumpar så att spännande vattenupplevelser kan skapas. (Visionsbilder: Elisabeth Möllerström, Helsingborgs stad)

En ny park och plats vid havet

SeaU är den sista delen i stadsutvecklingen av Norra hamnen i Helsingborg. De boende har nu bott i sina lägenheter ett tag, hotell- och konferensanläggningen SeaU är nästan klar – färdig för invigning i februari – och den nya parken ska stå färdig till nästa vår.

Det skapas en ny grön mötesplats mitt i city. Det är inte varje dag vi får en ny central park i Helsingborg och därför har vi valt att involvera helsingborgarna i vad parken ska heta.

– Vi har fått in hundratals förslag som en jury nu bearbetar för fullt innan politikerna får det sista ordet om vilket namn det blir. Det stora intresset är helt fantastiskt, säger stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr.

En stor inspirationskälla till den nya parken är dess norra granne Gröningen – en mycket uppskattad grön plats vid havet, säger Martin Hadmyr. Samma inbjudande och avslappnade känsla vill vi att den nya parken ska ha.

Mitt i den nya parken byggs en stor oval fontän omgärdad av sittytor och planteringar. Fontänen kommer att ha 92 munstycken som styrs av flera pumpar så att spännande vattenupplevelser kan skapas för både stora och små besökare.

– Det blir verkligen en mötesplats för alla, med sin öppna gräsmatta, blommande perennrabatter och en lekfull fontän, säger Martin Hadmyr.

I arbetet med SeaU har hänsyn tagits till stigande vattennivåer och därför ligger den nya mötesplatsen högre än den nuvarande kajpromenaden. Utmärkande i parken är gnistrande murar i polerad röd halländsk gnejs, och avkopplande loungemöbler som vänder sig mot sundet. Målet med denna gröna park vid havet är att det blir en lågmäld och sinnlig mötesplats som är till för människorna i Helsingborg.

Text: Anders Post