Denna artikel är en annons

ForSea seglar med strömmen. Två år med helt batteridrivna färjor över Öresund är bara början av en långsiktig hållbar strategi.

ForSea – den blå vägen är
också den grönaste

Två år med två av världens största eldrivna fartyg över Öresund är bara början för rederiet ForSea. 

– De klimatvänliga färjorna är en del i hela vårt långsiktiga samhällsengagemang, säger ForSea:s CEO Kristian Durhuus. Den blå vägen är också den grönaste.

För två år sedan laddades ForSea:s två stora Öresundsfärjor Aurora och Tycho Brahe med 270 ton batterier, samma kraft som i 70 stycken elbilar, för att bli av med de dieselföroreningar som fartygen annars släppte ut. Målet var att få ned koldioxidutsläppet med 65 procent och därmed i stor grad bidra till betydligt mer klimatsmarta transporter. Det är en minskning på hela 23 000 ton CO2 om året. Delmålet är nått och visionen är att komma ner i noll. Bonusvinst är att fartygen går tystare och vibrerar mindre, vilket i sin tur gör slitaget mindre.

2019 transporterade ForSea 7 miljoner passagerare, 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar mellan Helsingborg och Helsingör. Flera gånger i timmen, från morgon till kväll, seglar en färja från ForSea mellan de två städerna.

Naturligtvis har den pågående pandemin med perioder av inresestopp till Danmark påverkat resandet över Öresund, men Kristian Durhuus menar att pandemin också gjort att många har återupptäckt nöjet med att ”tura”, inte minst de unga. Eftersom överfarten går på bara 20 minuter är resorna, och har alltid varit, enormt populära. Att ”tura” är ett begrepp som varje helsingborgare känner till. Då åker man fram-och-tillbaka, kliver inte ens av, äter och dricker gott och handlar i shopen ombord.

De batteridrivna färjorna har fått stor internationell uppmärksamhet och prisbelönats för dess innovation. Samtidigt fortsätter den miljöresa som faktiskt har pågått långt innan den unika batteridriften kom på tal och förverkligades. Rederiet var till exempel först i Sverige med att installera katalysator redan 2006 och har seglat med lågsvavlig diesel redan långt innan det blev krav på det.

– Flera av de klimatmål som samhället satt upp har vi redan nått som företag, säger ForSea:s CEO Kristian Durhuus.

– Vi är så klart stolta över våra batteridrivna färjor och vårt resultat, säger Kristian Durhuus. El är billigare än diesel, har mindre underhåll, och batterierna kommer att utvecklas mot både mindre och starkare, precis som datorerna gjort, men det utvecklas även miljövänligare alternativa bränslen så det är inte hugget i sten hur det blir i framtiden. Miljöargumentet avgör.

– De eldrivna färjorna är bara delar i vårt långsiktiga strategiska engagemang för miljön och vårt eget ansvar som företag för hela samhället, säger Kristian Durhuus.

Sverige har ett långsiktigt klimatmål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Det målet vill färjelinjen nå tidigare än så.

– Flera av de klimatmål som samhället satt upp har vi redan nått som företag.

Kristian Durhuus pratar om flera olika projekt som alla utgör delar i den ”gröna resan”, där framtida teknologi är lika viktigt som engagemanget för den sociala hållbarheten. Rederiet har bland annat medverkat till att föda upp fiskyngel i Helsingör för att säkra fiskbeståndets kvalitet i Öresund. Man har också installerat så kallade Seabins (havspapperskorgar) i både Helsingborgs och Helsingörs hamn, för att samla upp microplast och annat skräp som flyter på vattenytan. ForSea hör också till de arbetsgivare som ger tusentals ungdomar jobb varje sommar under högsäsongen och därmed en ingång i arbetslivet.

– Vi är en del av lokalsamhället på båda sidorna av Öresund och vi vill binda ihop regionen genom vårt miljöarbete, genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv, säger Kristian Durhuus.

Guldfisk för maten

ForSea har stor restaurang- och caféverksamhet och serverar årligen 26 ton MSC/ASC-certifierad fisk och skaldjur. En certifiering i enlighet med MSC/ASC spårbarhetsstandard innebär att fisk och skaldjur kommer från hållbart fiske och att man i praktiken kan spåra fisken hela vägen tillbaka till havet. ForSea har nu fått det hedersamma priset ”Guldfisken”, utdelat av MSC-/ASC-organisationerna.