Denna artikel är en annons

Fyra av AFRY:s medarbetare i Helsingborg, från vänster Peter Björklund, Kontorschef, Thomas Axelsson, Sektionschef järnväg, Per Pihl, Sektionschef Buildings el och Kerstin Nilsson, Projektadministratör. (Foto: Rickard Johnsson, Studio E)

Från ångpannor till internationell teknisk spjutspets

AFRY är ett av Sveriges äldsta företag som numera ligger i den absoluta framkanten när det gäller teknisk ingenjörskonst och problemlösning. Kunderna finns över hela världen inom energi, infrastruktur och industri.

En gång i tiden drevs det mesta med ånga. I Malmö skapades 1895 en organisation som fick namnet Ångpanneföreningen, vars uppgift var besiktning och rådgivning av allt som drevs med ånga. Den första miljökonsulten, Emil Spetz, anställdes 1901.

Efter sammanslagningen med finska Pöyry 2019 heter man i dag ÅF Pöyry AB som marknadsförs under namnet AFRY.

– På Östra Sandgatan i Helsingborg är vi cirka hundra ingenjörer och teknikkonsulter med mycket bred specialkompetens inom energi, industri och infrastruktur, säger Peter Björklund, som är kontorschef för AFRY i Helsingborg.

Ni är ett teknikintensivt företag, hur breda är ni?
– Vi jobbar mycket med energieffektiviseringar och energisamarbeten för ett hållbart samhälle. Här är vi bra på att kombinera kundernas egen kompetens i samverkan med konsulter och entreprenörer. Våra uppdrag kan gälla allt från mekanik och automation för tillverkningsindustrin och fastigheter till slutförvaring av kärnbränsle, säkerhetssystem för personbilar, produktutveckling, robotisering, digitalisering, avloppsrening, belysningsprojekt och hållbart byggande.

Bredden verkar närmast oändlig, kan du nämna några projekt i Helsingborg?
– Ja, bland annat bidrar vi med ingenjörer till Helsingborgs lasarett för att säkra eltillförseln. Inom automation hjälper vi en kund inom processindustrin som gör en komponent till coronavaccin och en annan kund behöver en robotcell orderknuten ända upp till affärssystemet. Dessutom har vi projekterat belysnings- och säkerhetsinstallationer på Kungstorget samt genomfört utredning och förprojektering av hotell och konferensanläggning SEA U. På järnvägssidan har vi projekterat och planerat dubbelspårsutbyggnaden mellan Maria station och Ängelholm via Ödåkra och Kattarp tillsammans med Skanska och Strukton Rail. Mekanik och Tekniska Beräkningar hjälper regelbundet en stor lokal kund som utvecklar och producerar storskalig frys- och tillagningsutrustning inom ’Food’.

Det är ju stort fokus på hållbart byggande i dag, kan du nämna något om AFRY:s engagemang i Helsingborg?
– Ett intressant exempel är en utredning vi gjort tillsammans med studenter på Campus Helsingborg. Där handlar det om hur nya miljövänliga byggmaterial kan sänka klimatavtrycket hos framtida byggnader i ett livscykelperspektiv.

ÅF Pöyry AB (AFRY)

• Omsättning: ca 19,8 miljarder SEK.
• Antal anställda i Sverige: ca 8 000.
• Antal anställda i världen: ca 17 000.
• Vi har ett partnernätverk med ca 30 000 ingenjörer och specialister.
• Största kunderna: Trafikverket, Volvo Group, Scania, Ericsson, Vattenfall, BillerudKorsnäs, Negros Island Biomass Group, FMV, GE, AstraZeneca.
• Motto: Making Future www.afry.com