(Foto: Anders Andersson)

Full fart framåt!

Varje dag planerar vi och bygger framtidens Helsingborg. Oceanhamnen, en helt ny central stadsdel vid havet, börjar nu ta form. SeaU och kvarteret Kvick står nästintill färdiga mitt i stan, och vi har kommit långt i omvandlingen av Drottninghög. Det nya vattentornet säkrar dricksvattenförsörjningen till vår växande stad, och – ja, fler stora byggprojekt står i startgroparna. Välkommen att ta del av ett axplock av vad som händer i Helsingborg.

Helsingborg är attraktivt och vi närmar oss nu 150 000 invånare. Vi har vuxit med nästan 20 000 invånare bara på några år. Det märks i staden och det ställer också krav på oss. Vi vill utveckla stadens rum tillsammans med våra invånare och företag. Det är utmanande, men jag tror att det är när människor involveras och känner sig delaktiga i sin närmiljö som användandet, stoltheten och den upplevda tryggheten ökar. Dialog och medskapande skapar tilltro och engagemang för vår verksamhet och samtidigt ger det oss möjlighet att möta och ta till oss de förväntningar som finns på oss.

Vårt uppdrag är att på bästa sätt planera, bygga och förvalta Helsingborg åt de människor som bor, besöker och verkar i staden. Samtidigt står vi inför stora gemensamma samhällsutmaningar. Vi som stad ska fortsätta att klara av att erbjuda god skola, infrastruktur, vård och omsorg – och mycket annat – men med mindre medel framöver. Vi ser att vi får en äldre befolkning och minskade skatteintäkter de kommande åren. Genom att pröva nya idéer, automatisera och lösa våra gemensamma samhällsutmaningar på nya och mer effektiva sätt får vi loss resurser som vi kan lägga på annat – allt för att göra det bättre för helsingborgarna, nu och på lång sikt.

Vi vill med den här tidningen bjuda på ett smakprov av allt det som händer runt om i vår vackra stad. Vi hoppas att du vill vara med och skapa framtidens Helsingborg tillsammans med oss.

Trevlig läsning!

Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör