Denna artikel är en annons

Helsingborgs Hamn skapar rörelse och tusentals arbetstillfällen. Containerhanteringen är det segment som står för den största volymutvecklingen. (Foto till vänster: Teddy Strandqvist, Studio E. Foto till höger: Anders Ebefeldt, Studio E)

Hamnen – pulsen i staden
och regionen

Helsingborgs Hamn spelar en viktig roll för näringslivet, inte bara i Helsingborgsregionen utan för hela Sverige. Verksamheten genererar cirka 10 000 arbetstillfällen och är i ständig utveckling.

Sedan 2016 har antalet arbetstillfällen som kan knytas till Helsingborgs Hamn ökat markant. Staden befinner sig mitt i ett konsumtionsområde som bara växer i betydelse, med lång historia som Sveriges centrum för livsmedelslogistik, och välkända exporterande företag som Höganäs, Perstorp och Kemira på armlängds avstånd. Tillväxten inom TPL, e-handel, och som internationellt distributionsläge har varit påtaglig de senaste åren. Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör, som drivs av ForSea och Sundsbussarna, knyter ihop regionen.

Hur ser ni på er roll som samhällsaktör?
– Helsingborgs Hamn skapar rörelse och de genererade arbetstillfällena innebär att vi bidrar med 9,2 miljarder kronor till den regionala ekonomin, något som påverkar både människor och samhälle. Det gäller att vara ansvarstagande och ödmjuk i det, säger Helsingborgs Hamns försäljnings- och marknadschef Nicklas Romell.

Hamnen står i ständig utveckling inom sjö-, väg, och järnvägstrafik. Anslutningen till järnvägsnätet och två Europavägar, ger ett geografiskt läge som möjliggör transporter som är både kostnads- och miljöeffektiva, samtidigt som industrin på ett effektivt sätt kan få både in och ut sitt gods. Tidningen Intelligent logistik, som sedan 2005 listar Sveriges bästa logistiklägen, skriver följande i rankningen för 2020: ”Helsingborgsregionen är glödhet och kliver upp på andra plats, och flåsar nu ettan Göteborg i nacken”. Utan hamnen hade placeringen antagligen inte varit densamma.

Nicklas Romell, försäljnings- och marknadschef i Helsingborgs Hamn. (Foto: Studio E)

Hur utvecklas ni hållbart?
– Stadens vision sätter ribban för i vilken riktning hamnen ska utvecklas, och år 2022 ska vi vara Sveriges mest hållbara hamn. Det ställer höga krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete och investeringar bland annat för att avveckla beroendet av fossil energi. Klimatfrågorna har tagit stora kliv framåt och det blir tydligare i alla diskussioner där mycket handlar om att samverka för att optimera hållbara logistikkedjor.

Om vi talar om hamnens specialiteter, vad kan du nämna?
– Containerhantering står för vår största volymökning och är också vår specialitet. Här har vi ökat med hela 60 procent sedan 2012. På importsidan tar vi hand om gods som konsumeras i regionen, men även sådant som går till olika delar av Sverige, exempelvis frukt och grönt som vi är störst i Norden på, säger Nicklas Romell.

I dag har Helsingborgs Hamn 14 anlöp i veckan från 11 olika rederier med direkttrafik till och från Polen, Spanien och Island. Utöver direkttrafiken hanteras stora delar av godsflödet via omlastningshamnar i Europa, till och från Helsingborg med gods från världens alla hörn.

Trots att landytan upptar hela 818 000 kvm är hamnen ganska anonym i det dagliga Helsingborgslivet. Men det är inte så konstigt. Området ligger lite avsides och verksamheten sker i stor utsträckning bakom staket och säkerhetsanordningar. Ändå möter många hamnen varje dag, på många olika sätt.

Hamngenererade arbetstillfällen:

1 000 – så många personer är direkt sysselsatta i hamnverksamheten.
5 000 – arbetar i företag som etablerat sig i området på grund av närheten till hamnen.
4 000 – har sitt arbete som under­leverantörer till de hamnrelaterade företagen.
2 000 – så många arbetstillfällen har skapats som kan knytas till hamnen sedan 2016.

9 av 10 varor

Gods transporteras till och från Helsingborgs Hamn genom rederier som med linjer via de stora hubbarna i Europa når hela världen. 
Kläder, mat, cyklar, verktyg, möbler, leksaker, datorer, telefoner. Nästan allt som ingår i vårt dagliga liv, och som importeras, kommer till Sverige via vårt lands hamnar. Cirka 90 procent av den totala volymen av svensk import och export går via hamnarna.