Denna artikel är en annons

Tre av Swedbanks medarbetare utanför kontoret på Södra Kyrkogatan i Helsingborg. Från vänster: Göran Tarring, kontorschef Helsingborg, Helen Holm, företagschef Helsingborg och Markus Hansson, Midcorpansvarig Nordvästra Skåne. (Foto: Rickard Johnsson, Studio E)

Med lokalt engagemang i 200 år

Med sina 60 medarbetare på Södra Kyrkogatan vill Swedbank vara en del av Helsingborgs intensiva utveckling – nu och i framtiden. Här finns ett ansvar och en tradition som rymmer 200 år av samhällsengagemang.

– Vi stödjer och står bakom våra privat- och företagskunders ambitioner att ha en sund och hållbar ekonomi. Nya behov och möjligheter uppstår ständigt när man verkar och bor i en expanderande stad som Helsingborg. Det är här vi finns för våra kunder, säger Göran Tarring, kontorschef på Swedbank i Helsingborg. 

Under bankens 200-åriga verksamhet har fokus på samhällsengagemang varit en viktig del där Sparbanksstiftelserna spelat stor roll. I Helsingborg får 30 föreningsprojekt dela på en miljon kronor varje år.

– I oktober fyllde vi 200 år, berättar Göran Tarring. Det firar vi bland annat med att satsa extra mycket på ungas utbildning i ekonomi, exempelvis genom tidningen Lyckoslanten för mellanstadiet. På högstadiet arrangerar vi föreläsningar under namnet Ung ekonomi. Dessutom blir det särskilda UF-kvällar (Ung Företagsamhet) för att stödja gymnasie­ungdomar i nyföretagande.