Gatubelysningen kommer att veta hur staden mår.

Ovanligt upplysande gatubelysning

En efter en tänds de när det börjar skymma. Ett vackert och praktiskt pärlband som lyser upp mörkret åt oss. Men låt dig inte luras – de där till synes helt vanliga gatlyktorna kan vara aktiva betydligt mer än bara på natten. Med hjälp av sensorer kan de mäta lufttemperatur, mäta bullernivåer, räkna fordon, upptäcka rörelse och mycket annat.

Genom att samla in data via gatubelysningsnät kan vi få mer information om hur staden mår. Är det trafikstockning någonstans? Risk för översvämning? Förutom att mäta buller och luftpartiklar kanske stolparna kan ”prata” med fordon direkt eller signalera viktigt meddelande till allmänheten? Kanske erbjuda trådlös laddning eller aktivera annan utrustning i närheten?

Möjligheterna är många – vilken information vi får ut beror helt enkelt på vad vi väljer att stoppa in, och olika stolpar kan utrustas på olika sätt. Hur och vilken roll framtidens gatubelysning kommer att spela kan vi bara sia om, men en sak är säker: genom att hämta in och analysera insamlad data kan vi se samband som vi inte tidigare sett och på så vis också få möjlighet att göra traditionella saker på nya och bättre sätt.

Första platsen att testa smart belysning på är i Pålsjö skog och så småningom även Bruces skog. Där handlar det inledningsvis om att anpassa färgtemperatur och minimera spill-ljus, så att inte djurlivet ska störas.

Text: Sofia Arleon