– Ambitionen var att bygga bort mobbning, säger Magnus Lindow, Rydebäcksskolans rektor. (Foto: Rickard Johnsson, Studio E)

Rydebäcksskolan fick fina ljusa lokaler med aktiva utrymmen

Helsingborg växer snabbt och barnkullarna ökar. Till detta krävs fler skolor. I artikeln intill kan du läsa om hur fastighetsförvaltningen i Helsingborg byggde tre skolor på rekordtid. En av dem var Rydebäcksskolan.

I Rydebäck bor 6 000 invånare i ett av landets största villaområden, nära hav och stränder. Ursprunget till samhället Rydebäck var en gård med tegelbruk som grundades på 1600-talet. Teglet som producerades användes som byggnadsmaterial till slotten som byggdes i Skåne vid den tiden.

I nutid har Rydebäck blivit en populär bostadsort, inte minst för barnfamiljer. Det har resulterat i att man vuxit ur lokalerna i den gamla Rydebäcksskolan. En ny skolbyggnad stod färdig 2018, byggd efter nya strukturer och idéer med yteffektiva och flexibla lokaler byggda
för att bland annat minska mobbning.

– Vi som skolledning var inte involverade i själva byggandet, säger Rydebäcksskolans rektor Magnus Lindow. Jag tog emot nycklarna till en färdig skola med ljusa yteffektiva lokaler där lärarrum och vaktmästeri strategiskt placerats centralt i byggnaden.

Ambitionen var att försöka bygga bort mobbning och konflikter genom att alla lokaliteter ska vara synliga och att eleverna kan ha nära kontakt med sina pedagoger.

Har man lyckats med det tycker du?
– Det är en mycket bra ambition, som man lyckats väl med. Vi på skolan stödjer självklart och fullt ut dessa tankar – det är så vi vill ha det. Ingen skola är tyvärr helt mobbningsfri, men det här är ett bra steg på vägen.

Magnus Lindow betonar vikten av att vuxna är synliga och tillgängliga i lokalerna, vilket den nya skolbyggnaden har lagt grunden till.

Att lokalerna ska vara så yteffektiva som möjligt var en målsättning när man byggde, hur blev det?
– Den målsättningen har man absolut uppfyllt. Sedan är det upp till oss på skolan att utnyttja ytorna. Exempel på det är utrymmena mellan klassrummen som vi kallar studiehallar. De är inredda som arbetsytor och umgängesytor. Alla våra utrymmen ska fyllas med någon form av aktivitet.

Något mer du skulle vilja säga om det nya skolhuset?
– Jag tycker att vi har fått ett väldigt fint skolhus, mycket tack vare ett bra samarbete med fastighetsförvaltningen, något som jag hoppas ska fortsätta.

Text: Anders Post
Förutom det vanliga skolarbetet erbjuder Rydebäcksskolan allt från fotbolls- och basketplaner till lekplatser, gungor och sandlådor. Högstadieeleverna har dessutom utomhusbordtennis, musikanläggning och tillgång till olika sorters spel att ägna sig åt på rasterna. Rydebäcksskolan är en F-9-skola med närmare tusen elever.