(Foto: iStockPhoto)

Anna Olsson är projektledare på fastighetsförvaltningen, som byggde tre skolor på rekordtid. (Foto: Rickard Johnsson, Studio E)

Så byggdes tre skolor på rekordtid med ambitionen att vara mobbningsfria

Hur snabbt kan man bygga tre skolor med yteffektiva lokaler i hög kvalitet, och dessutom med ambitionen att de ska vara mobbningsfria? Det kan fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad svara på. De byggde tre skolor snabbt och ekonomiskt på rekordtid genom smarta byggprocesser utan att tumma på kvaliteten.

Anna Olsson som är projektledare på fastighetsförvaltningen berättar:

– Vi skulle bygga tre skolor. Den första, Gustavslundskolan, var det dock väldigt bråttom med eftersom Helsingborg växer snabbt och barnkullarna ökar fortare än staden räknat med. För att ta vara på tiden använde vi oss av en entreprenadform som kallas strategisk partnering där man frångår sina traditionella roller och arbetsmetoder och bygger upp en gemensam organisation kring projektet. Det betyder att vi kan jobba som ett team, vilket blir effektivare, smartare och mer kostnadseffektivt.

Hur fungerar det i praktiken?
– Ett byggprojekt är ju en komplicerad process. I ett partneringprojekt bildar man en gemensam organisation med entreprenören. Målsättningarna är gemensamma vad gäller ekonomi, kvalitet och hur bygget ska utföras. Ett gemensamt mål och en budget som alla vill klara ger större engagemang för projektet. Man jobbar mer med mjuka värden än traditionellt. Ett av projektets målsättning var att vi med stort engagemang och målinriktning skulle bygga ”Barnens bästa skola”, och att vi skulle ha roligt under tiden vi gjorde det.

I det här fallet gällde det tre skolor?
– Precis, och moroten för entreprenören är uppenbar: gör man första skolan bra så fortsätter partnerskapet till nästa skola. På så vis tar man med sig erfarenheterna och upprepar processen tre gånger, vilket ger samordningsvinster och man slipper ”uppfinna hjulet” varje gång – därmed går processen mycket snabbare och blir mer kostnadseffektiv.

Beställningen på Gustavslundskolan kom 2015. Den skulle vara klar till sommaren 2017, vilket räknas som extremt kort tid eftersom vi inte visste exakt vad vi skulle bygga. 2016, innan Gustavslundsskolan var färdig, började man även att bygga Rydebäcksskolan och Maria Parkskolan 2017 – alla tre skolorna är byggda för årskurs F-9.

– Här fungerade partnering väldigt bra, för då kunde vi handla upp och börja jobba samtidigt. Dessutom har man även byggarens kompetens med sig redan från början, säger Anna Olsson. Men det gällde ju också att hitta ett koncept som kunde appliceras på alla tre skolorna.

”Vuxna ska synas och vara närvarande”

Vid planeringen av den första skolan åkte Anna Olsson tillsammans med Skol- och Fritidsförvaltningen runt och tittade på olika skolor i landet, för att bland annat se hur utformningen av en skolbyggnad kan minska mobbning och konflikter.

– Vi kom ganska snart fram till att vi ville bygga yteffektiva skolor med mycket ljusinsläpp, och som inte har några döda utrymmen eller långa korridorer. Alla lokaliteter ska vara synliga. Vi bygger alltid energieffektivt, men vi valde att fokusera extra på inomhusklimat, det ska vara bra belysning, bra luft, bra akustik och bra flöde i skolorna.

Anna Olsson betonar vikten av att vuxna syns och är närvarande. Därför har vaktmästare och lärarrum placerats centralt i byggnaderna.

– Här finns inte heller några stängda dörrar, säger Anna Olsson. Vi har även frångått något som var modernt för inte så länge sedan, nämligen att klassrummen skulle bort till förmån för öppna mötesplatser och arenor. Vi har återtagit klassrumstanken, men till varje klassrum finns ett eller flera grupprum. Det ger även möjlighet till flexibilitet om man senare vill göra förändringar, exempelvis utöka grupprummen till klassrum eller andra flexibla lärmiljöer.

Hur kunde ni klara att bygga tre skolor i tät följd på kort tid?
– Det gick väldigt bra, tack vare konceptet med partnering. Platscheferna alternerade mellan de tre skolprojekten, och eftersom de byggdes väldigt lika, så gick det undan.

– Eftersom vi fokuserar även på mjuka värden mäter vi två gånger per år hur projektet mår. Vi mäter till exempel hur de som jobbar på bygget trivs, och hur motivationen är, om man upplever att det går att påverka projektet. Vi fick skyhöga siffror vid varje mätning. Att alla som jobbar i projektet mår bra och har roligt är också en nyckel till framgång.

Alla tre skolorna sammantaget var klara på tre och ett halvt år: Gustavslundskolan 2017, Rydebäcksskolan 2018, och Maria Parkskolan 2019.

Text: Anders Post
Gustavslundskolan, Ryde­bäcksskolan och Maria Parkskolan har byggts energieffektivt och yteffektivt. Döda utrymmen kostar pengar i form av drift och hyra. Elimineras detta kan pengarna i stället gå till att anställa fler lärare. 
I och med att man byggt ”samma” skola tre gånger har processen blivit mycket effektiv och därmed mindre kostsam. 
Klassrum med separata grupprum gör lokaliteterna flexibla för framtida ändringar.