Så planeras och utvecklas framtidens Helsingborg

Här presenteras ett axplock av bygg- och stadsutvecklingsprojekt i den framtida staden. En del ligger nära i tiden och blir snart verklighet, andra befinner sig fortfarande på planeringsstadiet. Men ett är säkert – det är den nya hållbara och innovativa staden som växer fram.

1. Drottninghög

DrottningH är ett stadsutvecklingsprojekt som förändrar och utvecklar Drottninghög fram till 2035. Drottninghög är Helsingborgs första miljonprogramsområde och projektet ska skapa hållbarhet i stadsdelen, både miljömässig, social och ekonomisk. I projektet jobbar staden tillsammans Helsingborgshem och andra byggaktörer för att koppla samman Drottninghög med resten av staden, riva barriärer och att förtäta stadsdelen så att fler har möjlighet att bo i Helsingborg – allt med öppna processer och samverkan.

2. Det nya vattentornet

Det nya vattentornet ska säkra den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne. Vattentornet är designat av Wingårdh Arkitektkontor. Det är 40 meter högt och har formen av en ring med en diameter på 90 meter. Vattnet ska strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Grönytan inne i ringen blir tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är i drift.

3. Östra Ramlösa

Här planerar vi för en helt ny stadsdel. Vi vill skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden. I framtiden kan det bli runt 3 000 nya bostäder, skola, förskolor, centrum och idrottshall här.

4. Västkustbanan

Västkustbanan är länken som knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Fram till 2023 bygger Trafikverket ut till dubbelspår på en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholm och Maria station. En viktig satsning på infrastrukturen. Med det nya dubbelspåret beräknas kapaciteten kunna öka från åtta till tio tåg per timme när det är klart 2023.

5. SeaU

I februari 2021 öppnar Helsingborgs nya hotell- och kongressanläggning SeaU. Hotellet blir stadens största, med 250 rum, restauranger, barer, spa, gym och underjordiskt garage. Kloss intill finns nu fyra nya bostadshus med totalt 110 nya bostads- och hyresrättslägenheter. Parallellt med bygget rustar staden upp de omkringliggande gatorna och kajpromenaden, och våren 2021 står en helt ny park färdig mellan The Tivoli och hotell- och kongressanläggningen – en ny grön mötesplats i bästa läge mitt i stan med utsikt över sundet.

6. Helsingborg Centralstation

Varje dag passerar runt 40 000 personer Helsingborg C, på väg till och från buss, tåg eller färja. Nu pågår andra ombyggnads­etappen av det nya resecentrumet, där målet är att skapa en tryggare, modernare och mer trivsam miljö för resenärerna. Tidig vår 2021 börjar Helsingborgs stad arbetet med att bygga om Kungstorget till en mer inbjudande entré till det ombyggda Helsingborg C.

7. Oceanhamnen

I Oceanhamnen kryllar det av byggkranar och de första boende har redan flyttat in. Här skapar vi en havsnära, innovativ och miljövänlig stadsdel som utvecklas med hjälp av den senaste tekniken och i samarbete med externa aktörer. Just nu byggs den första etappen med 340 nya bostäder, kontors- och butikslokaler, hotell, restauranger, en kajpromenad, ett torg, en park, en lekplats – och en gång- och cykelbro som knyter ihop området med centrum. Går allt enligt plan ska bron stå klar sommaren 2021.

8. Stadsbiblioteket

Helsingborgs stadsbibliotek ska byggas om och anpassas till ökande befolkning, ny samhällsstruktur och ändrad roll. Befintliga lokaler ska renoveras och en tillbyggnad på cirka 3 000 kvadratmeter byggs ner mot den västra delen av Stadsparken vilket möjliggör för ökad tillgänglighet och gröna ytor på bibliotekets tak. Byggstart planeras tidigast 2025 och beräknas ta cirka två år.

9. H+

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till blandad stad. I H+området ingår stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck som ska länkas ihop med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

10. Öresundsverket

Den nya stadsdelen Oceanhamnen växer fram med reningsverket Öresundsverket som närmsta granne. För att få bygga nära ett avloppsreningsverk, framför allt med tanke på lukt, är delar av avloppsreningsverket överbyggt. På så sätt integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsutveckling. Överbyggnaden ska passa in utseendemässigt i den nya stadsdelen och i februari 2020 var överbyggnaden klar efter drygt två års byggande. Till våren 2021 står även Reco Lab klart. En ny mötesplats för forskning och utveckling som består av en utvecklingsanläggning, testbädd och showroom.

Karta: Helsingborgs stad