My Johansson är kårordförande för studentföreningen Stampus, och involverad i trygghetsfrågorna på Söder. Här tillsammans med Moa Sundberg som är projektledare för Söderscen. I mitten ett minibibliotek i Furutorpsparken vars syfte är stödja bokbyte och främja läsande. (Foto: Rosie Alm)

Söderscen ska ge Furutorpsparken identitet och trygghet genom placemaking

Hur kan man förändra otrygga platser i stadsmiljön? Helsingborgs stad arbetar bland annat med placemaking – en metod som från början kommer från USA, och syftar till att omvandla otrygga, outnyttjade stadsmiljöer till platser med stark identitet. Ett sådant projekt är Söderscen i Furutorps­parken på Söder i Helsingborg.

Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön. Här finns bland annat en handlingsplan som tagits fram i dialog med helsingborgare i olika stadsdelar.

– Vi ska öka användningen av det offentliga rummet för att skapa trygghet och ge ett mervärde till platser som känns otrygga, säger Moa Sundberg, som är stadsmiljöstrateg och projektledare för Söderscen.

Att öka tryggheten i den fysiska miljön kan handla om små åtgärder som till exempel bättre belysning och att få bort buskage vid parkvägar. Men även större projekt där det är mer fokus på den sociala miljön. Söderscen på Furutorpsplatsen är exempel på ett projekt där man använt konceptet placemaking.*

Furutorpsplatsen är en mindre park i stadsdelen Söder. Platsen ramas in av tät bebyggelse med många studentbostäder. Parkrummet består av en stor öppen gräsplan med en fontän i mitten.  En vacker men ganska anonym plats.

”Att öka tryggheten handlar både om små och stora åtgärder.”

I parken och närområdet har många känt sig otrygga, särskilt på kvällar och nätter. Därför har Helsingborg stad startat projektet Söderscen som ska aktivera parken och öka tryggheten.   

– För att få i gång aktiviteter har vi från projektgruppen själva bokat in olika program, och bjudit in både föreningar och privatpersoner att hitta på aktiviteter för olika målgrupper, säger Moa Sundberg.

Exempel på populära workshops har varit: Makramé – gör din egen ampel. Lär dig reparera din cykel. Hur kan vi äta mer hållbart, Zumba fitness. Skapa leksaker med återvunnet material. Dessutom språkcafé, yoga och gympa för olika åldrar. Listan på aktiviteter kan göras lång.

Hur gör ni praktiskt när det behövs bord och stolar för olika arrangemang?
– Här finns ett specialbyggt permanent långbord med plats för tvåhundra personer, dessutom kan vi sätta ut femtio solstolar. Här finns även en nybyggd scen där sång och musik är välkomna inslag.

Hur är resultatet så här långt?
– Projektet har bara pågått sedan juni i år, men hittills har det mottagits mycket positivt och parken börjar få uppmärksamhet och en identitet. Erfarenheterna från andra placemaking-projekt runt om i världen har visat att när en plats får ökad identitet och blir mer känd så rör sig fler på platsen vilket i sin tur ökar den upplevda tryggheten, säger Moa Sundberg.

Text: Anders Post

* Med Placemaking skapas trygga attraktiva platser

Placemaking är en metod som har tillämpats världen runt för att omvandla otrygga, outnyttjade stadsmiljöer till platser med en stark identitet som lockar människor. Metoden har sina rötter i USA, och syftet är att öka användningen av det offentliga rummet, samt att skapa ett mervärde i stadsmiljön.

Byt böcker i parken

Punit Karnik, som kom till Sverige med sin familj för fyra år sedan, var först med att ta fram ett projekt på Söder­scen. Det blev ett minibibliotek vars syfte är att stödja bokbyte och främja läsande, särskilt bland barn och unga. Minibiblioteket är byggt i återvunnet material och har gett arbetstillfällen för arbetslösa personer.

Trygghetsdialog med studenterna

Furutorpsparken på Söder är kantad av studentbostäder. I området och inne på gårdarna har det varit stökigt med både rån och ovälkommen påhälsning hos studenter som bor i lägenheter på bottenvåningarna.

– Ja det har varit otryggt i området med personer och gäng som dragit omkring. Rån och ofredanden har förekommit, även om jag själv inte blivit utsatt, säger My Johansson som är nytillträdd kårordförande för studentföreningen Stampus. Att det varit för mörkt i själva parken har vi påtalat och här har det kommit mer belysning, vilket är jättebra. Vi har kommit överens med Helsingborgs stad om en dialog och ett samarbete kring de här trygghetsfrågorna. Och det är vi mycket intresserade av. Första steget i den här dialogen blir en workshop om Söderscenen under våren.