Denna artikel är en annons

Installationen av solceller ökar kraftigt över hela landet. I Helsing­borg finns det i dag närmare 350 solcellsanläggningar. (Foto till vänster: Timo Julku)

Solceller till ditt villatak – win-win för både miljön och din ekonomi

Med solceller monterade på ditt tak bidrar du inte bara personligen till ett bättre klimat, du får dessutom lägre energikostnader. Win-win således. 

Tillsammans med Öresundskraft kan du få en optimerad, skräddarsydd lösning för just dig och ditt behov. Du kan bli både självförsörjande på el och få en avkastning på upp till 12 procent per år.

Öresundskraft har som helägt kommunalt bolag sitt ansvar och sin del av hela kommunens klimat- och energimål. Enligt Helsingborgs långsiktiga solelsmål ska 10 procent av den el som används i staden år 2035 komma från solen. Ett tufft mål, med lång väg kvar. I dag står solenergin för cirka 0,6 procent i vår kommun, men till exempel Tyskland ligger på cirka 8 procent och Danmark på knappt 4 procent, så någon omöjlig siffra är det inte.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i hela Sverige steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgår därmed till totalt 44 000. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning med cirka 70 procent sedan förra året visar statistik från Energimyndigheten.

Det är en stor ökning, men sett till hela Sveriges elproduktion utgör solenergi fortfarande en tämligen liten andel. Svenskproducerad el kommer i dagsläget främst från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Solel utgör mindre än 1 procent av den totala elproduktionen.

Sveriges politiskt överenskomna energipolitik har satt målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Hur stor andel av det som ska vara solenergi är inte specificerat. Energimyndigheten har dock tagit fram ett strategiförslag, ett möjligt scenario för utvecklingen av sol-el fram till 2040. Myndigheten menar att cirka 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040.

Under 2019 fick Helsingborg 100 nya solcellsanläggningar och 51 procent mer solel. Största producent blev liksom tidigare anläggningen på köpcentret Välas tak. I dag finns det totalt 347 solcellsanläggningar i Helsingborg. De behöver bli många fler och takytor finns.

När Novus i början av det här året, på uppdrag av Sparbanken, gjorde en undersökning om skåningarnas inställning till solenergi visade det sig att mer än hälften, 56 procent, kunde tänka sig att göra en sådan investering. Av de som äger sin villa eller sitt radhus var siffran 62 procent. Nästan var tionde av dem som är positiva till att investera i solceller räknade med att göra det under närmaste året och ytterligare 16 procent på två års sikt. Av de som äger villa eller radhus räknar var tredje med att investera i solel inom två år.

Blir de siffrorna verklighet är vi på god väg och Öresundskraft arbetar hårt för att de ska bli det.

Men räcker vår sydsvenska sol till? Spanien är lätt att förstå, men Skåne?

Ja visst gör den det. Förutsättningarna är goda för solenergi i Skåne med tillräckligt med sol och ett lite kallare nordiskt klimat som kyler solcellspanelerna väl och därmed ökar effektiviteten i produktionen. Bästa förutsättningarna i Skåne finns längs den skånska sydkusten. Ett vanligt svenskt villatak med solceller kan producera en stor andel av elen som görs av med i huset, ibland mer.

Vad är det då för fördelar med solceller?

Lönsamt
Det är ekonomiskt med solceller. Du kan bli både självförsörjande på el och få en avkastning på mellan 8 och 15 procent per år. Solen ger bättre ränta än pengarna på banken alltså.

Tryggt
Solcellsanläggningar har få små beståndsdelar som kan gå sönder och orsaka dig onödig huvudvärk. Du behöver alltså inte vara rädd för att du måste ligga uppe på taket och skruva i tid och otid.

Garanti
Öresundskraft erbjuder från 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti på sina solcellsinstallationer och anläggningar.

Enkelt
När anläggningen är installerad och klar sköter solcellerna sig själv. Det gäller din överskottsel också. Överskottselen säljs nämligen per automatik tillbaka till elnätet utan att du behöver tänka på det.

Miljöklokt

Tänker du på framtiden? Vill du ge dina barn och barnbarn så bra förutsättningar som möjligt? Då är solceller det miljökloka valet. Solceller avger inte några utsläpp vid användningen. Dessutom är solen en förnybar energikälla, till skillnad från till exempel olja.

Närproducerad el är utan tvekan en av framtidens hållbara lösningar. Öresundskraft vill gärna föregå med gott exempel och installerade därför solceller på sitt kontorstak i somras. 120 kW solceller, beräknade att producera cirka 110 000 kWh solel per år.

Solar Park växer

Solar Park Helsingborg är en samägd, ekonomisk förening där bland annat Öresundskraft och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, är delägare. Det är en andelsägd solpark, öppen för alla att köpa andelar i, och byggd på obrukbar mark på NSR:s område. Etapp 1 av solparken har varit i drift i fyra år nu och den har en toppeffekt på 250 kW. Etapp 2, som byggs just nu, ska ge 280 kW och placeras på de gamla gipsdeponierna vid Hjortshögsvägen.

Klimatansvar och samhällsansvar går hand i hand

Samhällsengagemang går hand i hand med omsorg för vårt klimat. Under parollen #tillsammansför17 erbjuder därför Öresundskraft föreningar att sälja Solhjälpenandelar där intäkterna dels går till lag/klubbkassan och dels till ett välgörenhetsprojekt. Öresundskraft har också skänkt andelar i Solar Park till flera föreningar som en långsiktig intäktskälla för föreningarna samtidigt som lokal förnybar el produceras så att föreningarna ska kunna fortsätta med social hållbarhet.

Fråga experterna

Har du frågor kring solenergi och sol­celler är du välkommen att fråga Öresundskrafts experter. På hemsidan kan du dessutom göra en egen kalkyl för ditt eget hus.

– På sikt är solceller en vinstgivande investering, säger Charlotte Holst, affärsområdeschef för den privata marknaden på Öresundskraft.

Grönt lån med konkurrenskraftig ränta till våra kunder

Ok, solenergi är bra för miljön, men vad kostar det?

– För en normalvilla kan installationen kosta runt 150 000 kr, men på sikt är det en vinstgivande investering, säger Charlotte Holst, affärsområdeschef för den privata marknaden på Öresundskraft.

Just nu ligger det ett förslag på riksdagens bord om ett nytt avdrag på max 15 procent av kostnaderna för hushåll som installerar solceller, eller totalt max 50 000 kr per år och person. Avdraget är tänkt att fungera som ett rot- och rutavdrag där privatpersonen direkt kan rapportera in kostnader för arbete och material i samband med en installation. Förslaget kommer att ersätta det investeringsbidrag som funnits tidigare.

Utöver det har Öresundskraft tillsammans med bostadskreditinstitutet Hemma satt ihop ett mycket fördelaktigt lånepaket där hushåll får möjlighet att låna till investeringar i hållbarhet genom ett grönt tilläggslån med rörlig ränta från 1,09 procent. Lånet riktar sig specifikt till hushåll som vill installera solceller.

På sikt kommer Hemma att erbjuda hushåll som investerar i ett hållbart boende att flytta hela sitt bolån till Hemma till samma låga ränta.

– Hemmas fördelaktiga bolån kommer först att erbjudas de kunder i Öresundskraft som redan tagit det gröna tilläggslånet för solcellsinstallationen, och då blir den ekonomiska vinsten för villaägaren helt uppenbar, säger Charlotte Holst.

Erbjudandet finns tillgängligt för Öresundskrafts kunder via Hemmas hemsida.