Censorer känner av när träden ska vattnas. (Foto: David Lundin)

Träden messar när de
behöver vatten

Tidigare vattnades träden i Helsingborgs stad vare sig det behövdes eller inte. Nu ska sensorer som känner av fukten i marken spara både körningar och vatten. När ett träd behöver vattnas går det i väg ett sms till de ansvariga.

– Den stora vinsten är att vi kan vattna när träden behöver vattnas, i stället för att vattna regelbundet av slentrian, oavsett om det behövs, säger utvecklingsingenjör Andréas Hall på Helsingborgs stad.

Vissa av stadens planteringar är svårtillgängliga och dyrare att vattna än andra. Vägen Österleden pryds av träd mellan körbanorna från Berga i norr till Ramlösa i söder. När träden ska vattnas måste staden stänga av körfälten med lastbilar.

– Det gör att varje vattning kostar mycket pengar. Genom att inte vattna i onödan kan vi lägga de pengarna på andra saker som är ännu mer till gagn för helsingborgarna, säger Andréas Hall.

Träden på Österleden har därför försetts med sensorer. Ett annat träd med fuktsensor är en gammal ek på Margaretaplatsen. Via webbläsaren på sin mobiltelefon läser Andréas Hall av trädets sensor och visar upp en graf över jordens fuktighet.

Sensorutrustningen skickar information om jordens fuktighet varje timme. Datan skickas via Öresundskrafts så kallade Lora-nät som även används för att hålla koll på att stadens livbojar är plats på stränderna och om soptunnorna behöver tömmas. 

Eftersom datamängden som skickas är så liten räcker det med två 3,5-voltsbatterier för att driva en fuktsensor under tio till femton års tid. 

I dagsläget finns det fuktsensorer på tolv platser i Helsingborgs stad. Staden har köpt in ytterligare 200 sensorer för att övervaka fler träd och växter. 

– Det kan handla om värdefulla gamla träd i parker, nyplanterade träd i nya bostadsområden, men det kan även vara intressant för oss att övervaka perennrabatter, säger Andréas Hall.

Just nu genomför staden också ett småskaligt test där några träds fuktsensorer kopplas samman med en bevattningsanläggning. 

– Vi ska försöka få träden att vattna sig själva, när det behövs. Så att inte någon behöver åka ut och vattna, säger Andréas Hall.

Text: David Lundin