Denna artikel är en annons

Nu bygger Tornet 108 attraktiva lägenheter i vacker barnvänlig miljö i Äppellunden i stadsdelen Drottninghög.

Vi bygger framtidens Drottninghög med fokus på hållbarhet och trygghet

I Äppellunden i stadsdelen Drottninghög bygger fastighetsbolaget Tornet 108 attraktiva lägenheter med inflyttning i november 2020 till april 2021. Barn och unga har varit fokus vid planeringen som omfattar fyra hus omslutna av en trygg och grön gård.

– Hyresrätter bidrar till mångfald och variation, säger Tornets projektchef Henrik Oretorp. Genom olika utformningar och prisnivåer skapas socialt blandat boende, där människor i olika åldrar, med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och bo.

I Drottninghög pågår sedan några år ett målmedvetet och intensivt arbete med att utveckla stadsdelen. De fyra husen som Tornet bygger i Äppellunden ligger i en vacker barnvänlig miljö med parkområde som välkomnar lek och gemenskap. Det blir två högre hus med stora balkonger och solceller på taket. Storleken på lägenheterna varierar från ettor och tvåor, till treor och fyror. Dessutom blir det två gathus med lokaler i bottenvåningen som ska bli någon form av affärsverksamhet, till exempel café. Även detta är en del av Tornets målmedvetna arbete, att inte enbart bygga bostäder utan även skapa förutsättningar för miljöer med liv och rörelse.

– Äppellunden är ett långsiktigt hållbart bostadsområde med hög kvalitet exteriört och interiört och certifierat enligt miljöbyggnad Silver, säger Henrik Oretorp.

Dessutom har Tornet i samarbete med Öresundskraft fått bidrag för att utveckla en kombination av fjärrvärme och geoenergilager, enkelt uttryckt: lagrad fjärrvärme från sommaren används att värma lägenheterna under vintern.

Välkommen till hållbart boende i Äppellunden där husen är klimatsmart byggda enligt miljöbyggnad Silver.

Electric Village – framtidens klimat­smarta stadsdelar

Om miljömålen i Parisavtalet och Agenda 2030 ska kunna nås krävs stora klimatomställningar, inte minst hur vi bygger våra bostäder. Tornet ligger här i yttersta framkanten när det gäller att utveckla framtidens energi- och uppvärmningslösningar. Electric Village är ett samverkansprojekt som sätter standarden för utveckling av helt nya energisystem, vilket gör bostäderna i stort sett självförsörjande med energi.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan solenergi, fjärrvärme och bergvärme kombineras med ny vätgasteknik. Att lagra energi i vätgas gör det möjligt att effektivt lagra större energimängder under lång tid. En så kallad AI-agent utvecklas som via insamlad data lär sig hur elbehovet
varierar, för att sedan göra det klokaste energivalet i varje ögonblick.

– Till hjälp för de boende att ta klimatsmarta beslut har vi utvecklat appen Torna, berättar Henrik Oretorp. Här kan man själv styra och påverka för att koldioxidavtrycket i vardagen ska bli så litet som möjligt. Appen kan till exempel tala om att i natt kommer elen att vara billig, då kan det vara läge att tvätta. Om du ska resa kan du med appen räkna ut vilket färdmedel som är klimatsmartast vid just det här tillfället.

Fastighetsbolaget Tornet bygger, äger och förvaltar egna hyresrätter i tillväxtområden över hela södra och mellersta Sverige. Affärsidén är att bygga attraktiva och miljövänliga hyres­ rätter. Inte för att spekulera och sälja av, utan för att utveckla och behålla. Därför arbetar Tornet tillsammans med kunder och leverantörer för ett energieffektivt byggande, resurs­ effektivt materialutnyttjande, hållbara produktval samt skapa förutsättningar för social hållbarhet. Tornet ägs av Folksam, Peab och Balder med tyngdpunkten på hyresfastigheter. Kort sammanfattat är Tornet ett fastighetsbolag med goda ambitioner för sina hyresgäster, något deras slogan verkligen sätter fingret på: ”Här börjar någons hemlängtan”.