Denna artikel är en annons

Visionen för Väla: Skapa en upplevelse­destination i världsklass

Hur ska framtidens Väla se ut för att fortsätta vara en av Sveriges mest besökta destinationer och en av regionens största arbetsplatser? Den frågan upptar just nu en stor del av Välaledningens tankar, och enligt centrumchefen Niklas Blonér är visionen att upplevelser, events och servicefunktioner ska ha en allt större plats i Välas utbud.

Detaljhandeln är mitt uppe i ett paradigmskifte, där den fysiska handeln utsätts för en ökad konkurrens från den digitala handeln i första hand. Det här är en global trend som påverkar och förändrar förutsättningarna för regionala och lokala handelsplatser. För att stärka positionen som en attraktiv regional destination och mötesplats, behöver Väla därför vidareutveckla och komplettera sitt nuvarande handelsutbud.

– Det vi kan se just nu är att framtidens handelsplatser kommer att bygga på fyra ben: Shopping, möten, upplevelser samt service och tjänster. När det gäller de två första områdena skulle jag vilja påstå att vi redan är bland de bästa i klassen i Sverige, medan vår stora utvecklingspotential de kommande åren främst ligger inom upplevelser, events och service, säger Niklas Blonér.

Nytt och unikt utbud
Därför undersöker Väla just nu möjligheterna att utöka sin befintliga yta för att kunna göra plats för ett unikt utbud av upplevelser, events och tjänster. Projektet går under namnet Vision Väla.

– Det handlar inte om att utöka med mer handel utan fokus ligger på att skapa ett utbud av upplevelser och tjänster som inte redan finns i närområdet i dag. Om allt går som vi planerar kommer Väla definitivt att bli en upplevelsedestination i världsklass, som lockar besökare från långt utanför regionen, fortsätter Niklas Blonér.

– Vi har fullt i huset i dag och ser inte att vi kan förverkliga Vision Väla utan att komplettera våra befintliga ytor och därigenom hjälpa våra befintliga hyresgäster att vara fortsatt framgångsrika.

Niklas Blonér, centrumchef.

En attraktion som lockar
Med tolv miljoner besökare varje år är Väla en central del i regionens attraktionskraft. Av besökarna är en dryg tredjedel från Helsingborg medan merparten av övriga besökare kommer från närliggande kommuner i Nordvästra Skåne samt från övriga delar av Skåne, södra Halland och Småland. Väla attraherar även en hel del danskar och utländska turister på tillfälligt besök i regionen. Så när fastighets-ägaren träffar lokala politiker och beslutsfattare, råder det en stor samsyn kring Välas betydelse för regionen och vikten av att fortsätta utveckla handelsområdet.

– Så vår fortsatta utveckling handlar inte enbart om våra egna ambitioner och visioner, utan det är en angelägenhet för hela regionen. Vi ska fortsätta att vara en central tillväxtmotor och en betydande arbetsgivare.

800 nya arbetstillfällen
Helsingborg är en tillväxtregion, med en stadig befolkningsökning varje år. Nyligen nåddes en milstolpe, när befolkningen i Helsingborgs stad passerade 150 000 invånare. Staden har av tradition en stark handelsprofil, där Väla är en av stadens största arbetsgivare med över 3 000 arbetstillfällen. Med ett unikt och kompletterande utbud skulle Väla stärka sin position som en betydande och attraktiv arbetsplats.

– Vår uppskattning är att Vision Väla skulle tillföra regionen och staden 800 nya jobb. Den
geografiska attraktionskraften skulle också öka och turistnäringen stärkas, förklarar Niklas Blonér.

– I nuläget vet vi inte exakt hur utbudet skulle kunna se ut men vi tänker oss att det handlar om
aktörer inom lek, spel och nöjen, VR och visuella upplevelser, mat och dryck, skönhet och hälsa,
kultur, mässor och co-working spaces med mera.

Hållbar tillväxt med Nollvisionen

Sedan 2013 arbetar Väla systematiskt med hållbarhet. En bärande del i det här arbetet är Nollvisionen, som innebär att handelsplatsens nettoanvändning av energi ska vara noll till år 2023. Arbetet bygger på fyra delar: Minskad energianvändning, effektiviserad distribution, digitalisering av fastig­heterna samt egen energiproduktion. Bland annat har Väla en av Sveriges största solcellsparker på sina tak. Fram till nu har nettoanvändningen av energi minskat med över 50 procent, och trenden är fortsatt sjunkande. 
– Jag skulle vilja påstå att Nollvisionen har bidragit till att förändra hela vårt sätt att arbeta och tänka. Hållbarhet och den cirkulära ekonomin finns numera alltid med som en naturlig del i allt vi gör för att utveckla handelsplatsen på ett både kommersiellt och hållbart sätt, säger John Erup, teknisk förvaltare på Väla och projektledare för Nollvisionen.

En av Sveriges största laddplatser för elbilar

En annan viktig satsning på hållbarhet och miljö är utbyggnaden av laddstationer för elbilar i på Välas parkeringsplatser. Antalet elbilar ökar stadigt och därmed också behovet av laddstationer på strategiskt viktiga platser i samhället. Mot den bakgrunden har Väla beslutat att storsatsa på elbilen och i höst bygga ytterligare 148 laddstationer utöver de tolv befintliga laddstationerna. 
– Vi ser att allt fler av våra besökare kör elbilar av olika slag och då måste vi kunna erbjuda möjligheter att ladda bilen under tiden som man besöker oss. För oss är det även viktigt att vara en aktiv part i klimatomställningen och bidra till en mer effektiv laddnings­infrastruktur i regionen, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla. 
De 148 nya laddstationerna kommer att fördelas på Välas olika parkeringsytor, som totalt rymmer 6 000 parkeringsplatser. Användarna av stationerna kommer att betala en avgift per nedladdad kilowatt. Planen är att alla nya laddstationer ska vara i drift till årsskiftet.